KLACHTENREGELING

Als een deelnemer of een Partner zich verkeerd bejegend voelt of een verkeerde bejegening ziet tussen anderen dan kan hij/zij een klacht indienen. Als u een klacht heeft kunt u het beste contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit kan telefonisch op het telefoonnummer: 010 808 2501 of door een email te sturen naar klachten@campus010.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wanneer een klachtenprocedure tijdens een programma loopt, dan is het van groot belang dat dit met de nodige discretie gebeurt. Deelnemers en Partners die er niet bij betrokken zijn, worden er (zover mogelijk) buiten gehouden. Partners die niet betrokken zijn bij de klacht worden, indien noodzakelijk, wel geïnformeerd. Hen wordt gevraagd rustig en discreet met de situatie om te gaan.

Stap 1: Gesprek

Wij streven ernaar om klachten op te lossen door in gesprek te gaan met u en degene tegen wie de klacht gericht is. De vertrouwenspersoon zal hierbij betrokken zijn en het gesprek bemiddelen. 

Stap 2: Formele klacht

Als u na het gesprek alsnog een formele klacht wil indienen dan kan dat via email. Een formele klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator. De vertrouwenspersoon zal u begeleiden bij het overbrengen van de klacht aan de klachtencoördinator.

De klachtencoördinator onderzoekt de ingediende klacht en spreekt met de betrokkenen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Als de klacht te overzien is dan zal de klacht worden onderzocht. In dit geval zijn er twee mogelijkheden:

a) de klacht wordt terecht bevonden

Als de klachtencoördinator tot de conclusie komt dat de klacht gerechtvaardigd is, dan neemt hij/zij maatregelen die in overeenstemming zijn met de zwaarte van de misdraging. Er worden in ieder geval gesprekken gevoerd met de betrokkenen en maatregelen getroffen zodat herhaling niet meer mogelijk is. Bij strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.

b) de klacht wordt ongegrond verklaard

Als de klachtencoördinator tot de conclusie komt dat de klacht ongegrond is, dan voeren zij een gesprek met de klager en met de aangeklaagde. Het gaat er dan vooral om dat de zaak wordt uitgepraat en daarna ook echt van de baan is.

Wanneer de situatie zeer ernstig is en de klachtencoördinator niet tot een oplossing kan komen, kan de Raad van Bestuur betrokken worden en/of externe deskundigen ter advies ingeschakeld worden.

Stap 3: Registratie van klachten

Alle klachten worden doorgegeven aan de klachtencoördinator. Ernstige klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd. Wanneer de klachtencoördinator besluit dat een Partner op basis van een klacht niet geschikt om als Partner aan te blijven, dan deelt zij dit aan hem/haar mee in een persoonlijk gesprek en motiveert zij naderhand haar besluit schriftelijk. Een kopie van deze brief wordt door de klachtencoördinator bewaard. Bij kinderen die, wegens wangedrag, naar huis gestuurd worden, wordt per geval bekeken of zij het volgend jaar terug mogen komen.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen.