Campus010 trotse partner van de Onderwijs Alliantie

Afgelopen week is het Manifest van de Onderwijs Alliantie aangeboden aan Minister Arie Slob van Basis-en Voortgezet Onderwijs. Het bestuur en het team van Campus010 is trots hier onderdeel van uit te maken. 

De Onderwijs Alliantie, voortkomend uit stichting Maatschappelijke Alliantie, is een publiek-private samenwerking die basisscholen ondersteunt bij het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Kansengelijkheid voor ieder kind wordt effectiever en duurzamer bereikt als scholen, organisaties, overheden, kennisinstellingen en burgers de handen ineen slaan.

Ook in Rotterdam gaat de Onderwijs Alliantie concreet aan de slag. Tussen de Onderwijs Alliantie en Campus010 hebben al gesprekken plaatsgevonden om snel samen te gaan werken.

Johan Stuiver, Director Public Sector bij Deloitte. “Samen met onze partners leveren wij een bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en het oplossen van het lerarentekort. Niet alleen voor de toekomst van het onderwijs, maar ook die van onze kinderen. Wij zetten onze innovatie- en implementatiekracht in om basisscholen in de grootstedelijke regio’s te ondersteunen bij het terugdringen van het lerarentekort en de ontwikkelkansen van kinderen, met name in kwetsbare buurten, te vergroten. Samen werken we aan goed onderwijs voor ieder kind. Wij zijn van mening dat met de inzet van publiek-private samenwerking we een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van complex maatschappelijke vraagstukken. Zomercampus010 gaf hierin de afgelopen zomer een mooi voorbeeld. Omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, zouden we de samenwerking graag landelijk willen opschalen.’’

De Onderwijs Alliantie is een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie en bestaat uit onderstaande partijen:
STWT Stichting Westelijke Tuinsteden, Deloitte, KidsRights, Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), Tata Consultancy Services, BMC, ING. 

Naast Campus010, zijn de overige partners: Jantje Beton, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Albeda en JINC. 

Lees hier het volledige manifest en de achtergrondinformatie inclusief volledige rapportage.